Pettsson's tumblr

You found my little corner of the world wide web.

This is just like most of these personal bloggs out there, no real theme, just what interest me at the moment. Expect some motorcycles, some "profound" quotes, pretty pictures, my own photos and a lot of ramblings.

If the page looks strange it's most likely because I'm changing my theme, again...

And if the text looks weird it might be because sometimes I write in swedish. Mother-tongue and all that...

Hope you find something interesting.

May you live in interesting times
   

Vill ha en skärm-kalibrerare, detta är en av de billigaste som ändå verkar vettig.

September 19th 2014
...
det finns visserligen en vettig standard, men vi har kommit på ett annat system som kräver mer jobb och fungerar sämre, låt oss använda det istället
September 19th 2014
2 notes
...
September 17th 2014
7,161 notes
...
Saker jag spontant tror hade gjort Sverige bättre - en följetong

pettsson:

  • Krav på redovisning av ekonomiska bidrag till politiska partier
  • En allmän, till stor del vapenfri, värnplikt (vilket då inte skulle vara en värnplikt. Samhällstjänstgöring?)
...

Tio små politiker skulle gå på bio, en misshandla busschauffören, och så blev de bara nio

Nio små politiker svingade järnrör utan måtta, en drog sen till Ungern, och så blev de bara åtta

Åtta små politiker sa ”ryggsäcken min stals av invandrare tu!” – men det var bara lögn,och så blev de bara sju

Sju små politiker hade svåra komplex, förtalade på blogg, och så blev de bara sex

Sex små politiker ville invandrare skicka hem, en önskade ihjälsvultna barn, och så blev de bara fem

Fem små politiker sa kvinno förbund var dyra, sökte statliga pengar i förskott, och så blev det bara fyra

Fyra små politiker ville andras vandel se, men en av dem var dömd för stöld i kassaskåp, och så blev de bara tre

Tre små politiker tog hakkorsbindel på, det hamnade i tidningen, och så blev det bara två

Två små politiker satt i datorskärmens sken, en skrev hat och hets, och så blev det bara en

En liten politiker så ensammen han var, ty när han sade nolltolerans, så blev det ingen kvar.

...
September 12th 2014
...
September 11th 2014
...
September 8th 2014
...
August 27th 2014
...
August 22nd 2014
...
August 12th 2014
2,509 notes
...
…but smartphone games aren’t real games. They’re interactive dumbshows designed to sedate suicidal commuters.
― Charlie Brooker

(Source: theguardian.com)

August 12th 2014
2 notes
...
If you don’t eat yer meat, you can’t have any pudding! How can you have any pudding if you don’t eat yer meat?!
― Another Brick in the Wall (Part 2)

(Source: Wikipedia)

August 12th 2014
...
August 6th 2014
...
August 3rd 2014
2,083 notes
...
   
stuff by me
about my life